قزوین جابز
 • افزودن به علاقه‌مندی 352 بازدید

  آشپز

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 332 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 358 بازدید

  انباردار

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 334 بازدید

  انباردار

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 310 بازدید

  بافنده

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 309 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 428 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 64 بازدید

  تکنسین فنی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 108 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 341 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 303 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 105 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 309 بازدید

  کاردان شیمی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 328 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 305 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 61 بازدید