قزوین جابز
 • افزودن به علاقه‌مندی 287 بازدید

  آشپز

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 268 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 295 بازدید

  انباردار

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 272 بازدید

  انباردار

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 255 بازدید

  بافنده

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 246 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 357 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 36 بازدید

  تکنسین فنی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 52 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 285 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 247 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 51 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 251 بازدید

  کاردان شیمی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 273 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 251 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید