قزوین جابز
 • افزودن به علاقه‌مندی 153 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 86 بازدید

  آشپز

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 86 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 365 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 437 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 322 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 67 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 100 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 365 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 350 بازدید

  اپراتور دستگاه

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 328 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 311 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 418 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 423 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 341 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 88 بازدید