قزوین جابز
 • افزودن به علاقه‌مندی 146 بازدید

  نیروی خدماتی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 133 بازدید

  نیروی خدماتی

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 125 بازدید

  نیروی خدماتی

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 126 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 226 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 122 بازدید

  نیروی قطعه بندی مرغ

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 154 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 200 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 185 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 121 بازدید