قزوین جابز

استخدام نیرومحرکه در قزوین بدون اطلاعیه رسمی در حال انجام‌ است

استخدام نیرومحرکه در قزوین بدون اطلاعیه رسمی در حال انجام‌ است به نقل از منابع آگاه تازه استخدام شده در شرکت نیرو محرکه قزوین واقع در شهرستان البرز ، این شرک اقدام‌به جذب نیرو بدون اطلاعیه رسمی می نماید و تا کنون تعداد زیادی از همشهریان‌عزیز در این شرکت محبوب مشغول به فعالیت شده اند، […]