قزوین جابز

بهره مندی از مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آزمون

به استناد بند ب ماده۱۵قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب۲۷مهرماه۱۴۰۰، جهت اطلاع از شرایط داوطلبان متناسب با این قانون، در پروفایل داوطلبان بخشی به نام »اطلاعیه شماره۴ «تعبیه گردیده است تا داوطلبان نسبت به ویرایش اطلاعات مورد نیازاقدام نمایند. برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید