قزوین جابز

ثبت‌ نام آزمون جذب مترجم رسمی کتبی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ می رساند؛ آزمون به صورت کتبی و طبق مقررات »قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی« و آیین نامه اجرایی مربوط به آن در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ […]