قزوین جابز

جذب نیروی سرباز امریه جهت فعالیت در دفاتر امور روستایی استانداری ها

قابل توجه متقاضیان محترم با توجه به اعلام نیاز دفاتر امور روستایی استانداری ها متقاضیان بومی که رشته تحصیلی و شهر محل سکونت با اولویت مدارک دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی آنان در جدول ذیل درج شده باشد می توانند برای اعزام ۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۱ ثبت نام نمایند . ضمنا دارا بودن […]