قزوین جابز

دریافت کارت نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۱۴۰۱

ضمن آرزوی موفقیت برای کاربران شرکت کننده در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی به اطلاع میرسانیم،لینک دریافت کارت آزمون فعال گردید. زمان آزمون : ۳۱ تیر ۱۴۰۱ برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک کنید   منبع قزوین جابز